O nás

Název společnosti: ProGeo Consulting s.r.o.
Adresa: Ondřejovice 237, 793 76 Zlaté Hory

datová schránka: 6b8u4ix

kontaktní e-mail: progeo(at)progeo-sys.cz
telefon: 584 425 601

obchodní firma – společnost s ručením omezeným, registrace u KOS Ostrava, oddíl C, vložka 14864

Statutární zástupci:
Ing. Roman Pavlík, jednatel společnosti
Ing. Ondřej Pavlík, jednatel společnosti

: 25358847
DIČ: CZ 25358847, plátce DPH,
daňová registrace: Finanční úřad Jeseník, č.j. 20404/00/399900/7098

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1848849399 / 0800
IBAN: CZ39 0800 0000 0018 4884 9399

FIO Banka a.s.
číslo účtu: 2200357169 / 2010
IBAN: CZ56 2010 0000 0022 0035 7169

Předmět podnikání

 • geologické práce
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • zpracování dat, služby databank, správa sítí,
 • poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
 • projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech ložiskové geologie rud a nerud a hydrogeologie při hornické činnosti
 • geologická činnost v oboru inženýrské geologie
 • posuzování vlivů na životní prostředí
 • nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
 • zprostředkovatelská činnost
 • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem:
  • otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
  • zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
  • úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
  • zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných v písmenech a) až c)
  • dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
  • zajišťování a likvidace starých důlních děl