Geologie

V oblasti geologických prací se na nás můžete s důvěrou obrátit při řešení problémů v následujících oblastech:

 • projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech ložiskové geologie rud a nerud a hydrogeologie při hornické činnosti
 • inženýrsko-geologický průzkum pro zjištění podmínek k zakládání staveb všeho druhu
 • výpočty zásob, matematické modelování, tvorba vědecko-technického a evidenčního software, databázové a GIS aplikace
 • anotace dat do databází, digitalizace mapových podkladů
 • projektování otvírky, přípravy a řízení těžby v lomech a pískovnách
 • hornická činnost – zajišťování a likvidace starých důlních děl

Významný podíl v činnosti představuje tvorba vědecko-technického a evidenčního software s využitím databázových a GIS aplikací, anotace dat do vhodných databází a digitalizace mapových podkladů.

Podstatnou část aktivit společnosti tvoří přehodnocování geologických zásob ložisek nerostných surovin podle nových podmínek využitelnosti v těžebních prostorech a ve stanovených dobývacích prostorech, projekty otvírky, přípravy a řízení těžby při dobývání štěrkopísků z vody.

 

Rádi Vám poradíme, kontaktujte nás. Podrobnější informace o vrtných pracech Vám podáme podle konkrétních požadavků.

 

Výběr řešených akcí

 • Přehodnocení zásob výhradního ložiska mramorů Horní Lipová –Na Pomezí a Dolní Lipová – Smrčník
 • Přehodnocení zásob výhradního ložiska štěrkopísků Smiřice
 • Výpočet geologických a vytěžitelných zásob výhradního ložiska krystalických vápenců Vitošov
 • Hydrogeologický model přítoků do ložiska Vitošov po dotěžení
 • Výpočet zbytkových zásob štěrkopísků v DP Stéblová I, III a V
 • Zlaté Hory – těžba jílů, výpočet zbytkových zásob
 • Zajištění písků jako suroviny pro výrobu betonové střešní krytiny pro zájmové oblasti Chrudimsko, Olbramovicko a Protivínsko
 • Vyhledání lokality pokryvačské břidlice v Železných horách
 • Kvalitativní přehodnocení vátých písků Semín
 • Česká Ves – rekonstrukce příhradového mostu, inženýrsko-geologický průzkum
 • Inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu domova důchodců v náplavech řeky Bělé
 • Výpočet mezného úhlu závěrného svahu v DP Čeperka na základě skutečně zjištěných mechanických vlastností zeminy
 • Plán využívání ložiska vypracovaný pro těžbu štěrkopísků z vody na ložisku Dolany
 • Plán otvírky, přípravy a dobývání vypracovaná pro těžbu štěrkopísků z vody v dobývacích prostorech Stéblová II.IV a VI
 • Plán využívání ložiska kopaného písku Veská
 • Plán zajištění starého důlního díla Měděná štola u Zlatých Hor